[ B E T A ]

Poem + Street photography, Hisingen, Göteborg, july 2021

✦ Unpublished ✦ Use as photo series/essay or illustrations for an article ✦

det tog aldrig slut

som om pandemin är kvar

som den brutala våren sommaren

dagar feberheta och klibbande

gryningar med klarblå
ovisshet

steg i blindo
skymning

vi som blev kvar

skärvor nästan genomskinliga
vaga figurer halvt levande

samma platser torg kvarter
vanliga spöklika vardagar

tacksamhet bråddjup
ängslighet ovisshet misstänksamhet

den restriktiva tomheten regerar
hukar redan på avstånd

och sneddar snabbt
över gatan

vänder blicken rakt igenom
inåt bort ifrån

inte mötas riskera
andas samma luft kontaminera
inte längre människor under samma himmel stad

vålnader smittande vandrande virus
isolering sjukdom död

Sedan (vår höst vinter osv) post
det var över men det värsta

att det håller oss kvar
i sitt grepp

post som i efter smittan sorgerna sveken

anhöriga som inte
överlevde pandemin katastroferna
snålvården underbemanningen avkastningen profiten

mitt göteborg ett annat
mitt hisingen bara en ö där ingen längre ler

det har inte alltid varit så
det får inte alltid ha varit så

måste va post
missbelåtenheten misstänksamheten likgiltigheten

intigheten ensamheten

ensamheten

måste va post
inte min värld

måste va post
bara inte så här

bara inte så här
en dag till ▰

Close Menu
Close Panel