[ B E T A ]

Poem + Street photography, Hisingen, Göteborg, july 2021

✦ Unpublished ✦ Use as photo series/essay or illustrations for an article ✦

Sommaren som brännhet klibbande
som sval vass blåtonad klarhet
men varje steg som i skymning

vi är skärvor nästan genomskinliga
vaga figurer halvt levande

vi som är kvar
samma gamla platser torg kvarter
helt vanliga spöklika vardagar

tacksamhet bråddjup
ängslighet ovisshet misstänksamhet

när restriktiva tomheten

regerar hukar
redan på avstånd

och sneddar snabbt
över gatan

vänder blicken rakt igenom mig
inåt bort ifrån

inte möta mötas
inte andas samma luft kontaminerad
inte längre människor under samma himmel samma stad

vålnader
smittande vandrande virus
av isolering sjukdom död

Sedan våren post
det var inte över men det värsta

att det håller oss kvar
i sitt grepp

post som i efter smittan sorgerna sveken

anhöriga som inte klarade sig
inte överlevde pandemin katastroferna
snålvården underbemanningen avkastningen profiten

mitt göteborg ett annat
mitt hisingen där ingen längre ler

det har inte alltid varit så
det får inte alltid ha varit så

måste va post
missbelåtenheten misstänksamheten likgiltigheten
intigheten

ensamheten

måste va post
inte min värld

måste va post
bara inte så här

bara inte så här ▰

Close Menu
Close Panel