[ B E T A ]

Jag är en andrahandsmänniska nu. Som i stämplad, fattigdömd.
Diagnoser blir till en sjuk dom. Det är kalkylerat. Systematiskt.
Klassamhället bestämmer när livet händer.

[ Notes/Article ]

de som gör ett val av föräldrar med lägre status hamnar här.
dömda till andrahand syster till andrahand
som i politik syster som i politik
ingen naturlag bara slug hitte-på-teori
en överklassens härskarteknik syster en överklassens härskarteknik
/ för makten för makten /

vill härmed upplysa er borgare
jag är begagnad inte andrahand
begagnad som i erfaren genomlevd
inte andrahand
för att du säger för att du vill ha det så
för att du hatar rättvisa jämlika villkor
du hatar
du älskar dina privilegier förmåner ditt försprång


“Why am I second to the boots I wear?
Why am I second to my coat and hair?
Why am I second to the car I got?
My watch, and my jeans, and my polo top?
Second
Second”

Text ur brittiska electropunkminimalisterna Sleaford Mods låt “Second”. 

du vet andrahandsmänniskor
kan numera handla mat extra billigt i de nya nödkonceptbutikerna
matsvinn visserligen men ändå

som medlem med mindre än 9 290 kr/månad efter skatt
9290 kr/månad efter skatt
får köpa nästan helt vanliga varor
som annars skulle ha slängts

fullt ätbart men kanske med kort bäst-före-datum
fult ätbart men kanske i kantstötta gamla förpackningar
fläckig frukt
andraklassvaror till andraklassmänniskor

andrahandsmat när marknadsloopen skiftar
från kassera
till skänka bort för goodwill och win-win
tugga snällt inget svinn
/ tugga svälj försvinn

vi måste nödinsatser
men det skaver
det där med andrahand
det sekundära
klassificeringen igen
fokus –
få talar om systemfel
istället en fråga om distribution
klasspolitikbusiness as usual

vem har råd att känna efter
men vi gör det ändå så svårt att låta bli

avsmaken vi sväljer bismaken vi kväljer
dålig mat eller ingen mat bismak bisak

Sleaford Mods igen:

I said
Second just below first
In a landscape gunnin’ for obedience
Second just below first
In a landscape gunnin’ for obedience
I’m in no state
Just a state
For ranking
For ranking”

det sociala arvet
från födsel stämplad 
en samhällssstruktur som sorterar ut 
kvoterar in
förstahandsmänniskor-andrahandsmänniskor 
rikedogm-fattigdogm

förstahandsmänniska
förstahandskontraktsmänniska
(bostadsägaremänniska)

utanfastadressmänniska
ständigtvåamänniska

komma i andra hand eller första

länge aldrig en andrahandsmänniska 
men visste hiearkin
så jag revolterade
och livet började

klassamhället kasseringssamhället
kassamhället
klansamhället kastsamhället

fattigdom fattigdogm
fattigdömd fattigvara

en marknad en plats med olika villkor
avstigning för helgäventyr
ändstation för nödproviant

flanörer och lumpletare
de sedan länge inbitna de av nöden tvungna
inget är konstigt här ingen är fel
i vår oas

kvinnan där med näsduken
mannen i rock med plastpåsen i handen
och så jag

nudlar för 3,90 en dunk jos för en femma
vad säljer du idag
en byrå en cykel
imorgon en njure

❞ quote

XTRAS

SECONDS (Sleaford Mods)

Why am I second to the boots I wear?
Why am I second to my coat and hair?
Why am I second to the car I got?
My watch, and my jeans, and my polo top?
Second Second

Why am I second to the holiday I book? The color of my skin when I get there drunk? Why am I second to the bread I buy? The coffee beans roasted at a heat I like?
Second Second

I said Two, three, four, five Six, seven, eight, nine, ten
Second, third, fourth, fifth Sixth, seven, eighth, ninth, tenth
Two, three, four, five Six, seven, eight, nine, ten
Second, third, fourth, fifth Sixth, seven, eighth, ninth, tenth
Second Second

Why am I second to the guilt in med?
Why am I second to its big genie?
Why am I second to the mess out there?
Of a landscape starved of a real care
Second Second

I said Second just below first
In a landscape gunnin’ for obedience
Second just below first In a landscape gunnin’ for obedience
I’m in no state Just a state For ranking For ranking

I said Second just below first
In a landscape gunnin’ for obedience
Second just below first In a landscape gunnin’ for obedience
I’m in no state Just a state
For ranking For ranking

Two, three, four, five Six, seven, eight, nine, ten
Second, third, fourth, fifth Sixth, seven, eighth, ninth, tenth
Two, three, four, five Six, seven, eight, nine, ten
Second, third, fourth, fifth Sixth, seven, eighth, ninth, tenth
I said Second

Close Menu
Close Panel